AutoSurvey

แอพวิเคราะห์ผลแบบสอบถามอัตโนมัติ ที่จะทำให้คุณทำงานได้สะดวกรวดเร็ว พร้อมสถิติข้อมูลต่างๆ

ปัญหาที่ต้องเสียเวลา

ในการรวมคะแนนแบบสอบถามจำนวนมาก


autosurvey ช่วยคุณได้

สร้างแบบสอบถาม

หลายรูปแบบตามต้องการ


กำหนดจำนวนข้อของคำถาม

และจำนวนคำตอบของแบบสอบถามได้


แบ่งส่วนของคำถาม

ที่จะใช้ในการวิเคราะห์

สแกนง่ายๆ แค่ถ่ายรูป

ระบบจะหาผลลัพท์โดยอัตโนมัติ


สแกนได้ต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว

ช่วยให้ประหยัดเวลาในการรวมคะแนน

ใช้งานกับอุปกรณ์ขาตั้ง
ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกกับการสแกนจำนวนมาก

สถิติผลคะแนนต่างๆ

  • ผลคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถาม
  • ผลคะแนนเฉลี่ยดูตามข้อ
  • ผลคะแนนเฉลี่ยดูตามหมวด
  • สามารถ export ไฟล์ excel

© 2015 Scannerd Lab, All Rights Reserved